Genetic test

Genetic test
Пръстовите отпечатъци се формират едновременно с нервната система през 13-та седмица от бременността от зародишните листове на ектодермата и се намират под полигенния контрол на еднаквите ембрионални растежни фактори. Вследствие на това се обуславя неразривна причинно-следствена връзка между свойствата на ЦНС и дерматоглифските признаци. За да се потвърди този факт, са проведени поредица от изследвания, в резултат на които е установено, че пръстовите отпечатъци са морфофункционални и генетични маркери и са достоверно свързани с физическите, конституционалните и психофизиологичните признаци на човека

[/userfiles/files/gt_rollup_1_bg_upd.jpg]