НЛП консултиране /коучинг/ - „наука за успеха”

Коучингът е подход, чрез който всеки може да открие вътрешния си потенциал и да се справи с предизвикателствата в живота си, да идентифицира своите лични и/или бизнес цели и/или цели, свързани с взаимоотношенията в бизнеса и да си изгради стратегии и планове за действие, за да постигне желаните резултати. Той може да бъде прилаган индивидуално или в група.

 Индивидуалният НЛП – коучинг  е за всеки, който :
  • се намира в повратен момент от живота си и иска да извлече  най-доброто;
  • си дава сметка, че има голям потенциал, а използва само една малка  част от него;
  • си поставя въпроси, на които няма отговор;
  • е готов  да постигне мечтата  на живота си;
  • е готов  да приеме всеки опит като възможност да се научите да се развива;
  • да има високи постижения;
  • да балансира успешно между професионалния и личния живот; да стане по-самоуверен;  Кажи ми какво обичаш и аз ще ти помогна да откриеш страстта си.
Кажи ми къде искаш да отидеш и ще ти помогна да намериш пътя си.
Кажи ми какво е близо до сърцето ти и ще бъдеш господар на избора си.
Кажи ми за какво мечтаеш и ще станеш сценарист на живота си.
Лурдес Гутиерес