Иновативно лечение на тревожност

Иновативно лечение на тревожност
Прилага се при: Тревожност, страхове, паническо разстройство, фобии паник атаки, депресии, епилепсия, мозъчни травми, след инсулт, закъснения в психичното развитие, проблеми със съня, анорексии и булимии, зависимости, хиперактивност, аутизъм, дислексии, дисграфии, агресия, тикове, намаляване на стрес, хронична умора, проблеми с концентрация и учене, проблеми с паметта, емоционални проблеми, паркинсон.

EEG DigiTrack Biobeedback е модерна медицинска апаратура за трениране на мозъка с цел подобряване на неговата ефективност и контролиране на физиологичните процеси, извършващи се в нашия организъм, обикновено недостъпни за съзнанието ни. Прилагайки ЕЕГ-биофийдбек, ние можем да подобрим биоeлектрическата дейност на мозъка. Това създава много възможности за лечението на невробиологични, психосоматични, психиатрични разстройства. Терминът биофийдбек означава „обратна биологична връзка”. ЕЕГ-биофийдбек /невротренинг/ представлява контролиране на мозъчните вълни с помощта на онагледяване, чрез ЕЕГ. Известни са 5 вида вълни- тета, делта, алфа, бета и гама. Всяка от тях има различни граници и амплитуди и отговаря за определено състояние:

- Алфа вълните съответстват на състояние на покой и релаксация.

- Бета вълните съответстват на умствена активност.

- Делта са вълните произвеждани главно при дълбок сън.

- Тета вълните се свързват със загадъчното и мистериозното.

- Гама вълните имат обхват над 34 Нz, така наречените състояния на „ ПРОБЛЯСЪЦИ”.

Клиничното приложение на системата се състои в регулярното замерване на физиологичните функции, свързани с тренинг за самоконтрол, което в резултат подлага на съзнателен контрол отделни физиологични реакции като: работа на сърцето, кръвното налягане, дихателния ритъм и др. Благодарение на тренинга можем да се научим да владеем отделни функции на организма, ръководени от автономната нервна система. Цел на тренинга е постигане на такова състояние на мозъка, та той да създаде траен съответен образец на реагиране - така да се оптимизира работата на мозъка, че при едновременна релаксация да проявява умение за пълна концентрация. Принципът на действие се състои в компютърен анализ на ЕЕГ записа на пациента, включен чрез електроди към системата. Пациентът контролира хода на видеоиграта, само чрез мислите си.

ЕЕГ-биофийдбек се прилага при: епилепсия, мозъчни травми, след инсулт, закъснения в психичното развитие, депресии, проблеми със съня, анорексии и булимии, зависимости, хиперактивност, аутизъм, дислексии, дисграфии, страхове, паническо разстройство, фобии, агресия, тикове, намаляване на стрес, хронична умора, проблеми с концентрация и учене, проблеми с паметта, емоционални проблеми, паркинсон.

Също така : при главоболие, нередовен стомах, болки в гърба, астма, хронична умора и някои соматични симптоми на страхови заболявания.www.bfe.org
www.aapb.org