За мен

За мен За мен За мен За мен За мен
Завършила съм 7 годишен курс на обучение по специалността  „ Психология” като 5 от тях са във ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий”  със степен „Бакалавър по социална психология” и 2 години в ПУ „Паисий Хилендарски” със степен „ Магистър по приложна психология”. По време на 7-годишното ми обучение придобих  задълбочени знания в широк спектър от психологията, а 20-годишната ми практика ги превърна в умения. Една малка част от тези знания и умения са в областта на семейните отношения и семейно консултиране, в областта на клиничната психология,човешката сексуалност, проблеми в общуването, психологическо консултиране при тревожност, депресия, самота, гняв, вина..., консултиране по време на кризи, в областта на психопатологията и др.

По време на работата ми като психолог в системата на отбраната завърших два курса на обучение във ВА „Г.С.Раковски” по „Военна психология ”, които включваха изучаване на  методиките за цялостна психодиагностика на личността, социалните взаимоотношения, подбора на кадри и др. и тяхното прилагане. Именно във ВА през 2005 година имах удоволствието да се запозная с НЛП / невро-лингвистично програмиране/. Участвала съм в многобройни тренинги за сформиране на екипи, тренинги за изграждане на лидерски умения, превенция на суицидно поведение, агресия, зависимости и т.н.

Имам участие в семинари по хипноза организирани от БАХ  /Българска асоциация по хипноза/.

В практиката ми на психотерапевт и консултант съм използвала класическата психоанализа, когнитивно-поведенческа терапия, терапия чрез решения, хипноза и др. като търсенията ми на оптимален вариант терапевтична практика, който да дава бързи и надеждни резултати в психологическото консултиране и психотерапия ме отведоха до своя логичен завършек със задълбоченото изучаване и прилагане на НЛП.
Притежавам сертификат по НЛП-Практик издаден в САЩ и подписан лично от д-р Ричард Бандлър / създателя и ко-основател на системата/ и сертификат по ЕЕГ-Биофийдбе